Ostukorv Ostukorv (0)
Avatud Kõrgkool - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Kommunikatsioonijuhtimine

Õppeaine sisu

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimisest ning kommunikatsioonijuhtimise seostest organisatsiooni mainekujunduse ja turundusega. Kursuse käigus peatutakse järgmistel teemadel: kommunikatsioonijuhtimise olemus ja sellega seotud põhimõisted; kommunikatsioonijuhtimise eesmärk ja põhimõtted; kommunikatsioonijuhtimise liigid ja vormid; kommunikatsioonijuhtimine kui protsess; organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni korraldus, sihtgrupid ja kanalid; info edastamise mudelid; informatsiooni analüüs; kommunikatsioonitegevuste tulemuslikkuse mõõtmine; kommunikatsioonijuhtimise seos organisatsiooni maine ja turundustegevusega; strateegiline, taktikaline ja operatiivne plaan ning tegutsemine; kommunikatsiooni plaan ja selle kavandamine.

Kursuse läbinu:

  • tunneb kommunikatsioonijuhtimise olemust, põhimõtteid, protsessi, eesmärke ja alaliike;
  • oskab analüüsida sihtgrupile suunatud kommunikatsiooni mõjusust;
  • tunneb ja oskab kasutada kommunikatsiooni mõõtmis- ja hindamistehnikaid;
  • oskab koostada kommunikatsiooniplaani ja korraldada kommunikatsiooni juhtimist

Aine läbimise tingimuseks on eksami edukas sooritamine.

Katriin Visnapuu, MSc
kvaliteedijuhtimise erialajuht,
teeninduskorralduse lektor
Katriin Visnapuu põhitegevuseks on Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor kvaliteedijuhtimise eriala koordineerimine ja arendamine.
Ta on aastast 2002 Eesti Kvaliteediühingu liige ning aastast 2014 Teeninduse Kutsenõukogu liige. Õpetab kvaliteedi- ja kommunikatsioonijuhtimist Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja Eesti Maaülikoolis. Aastatel 2007-2010 töötas EEK kvaliteedijuhina, kus vedas eest ja koordineeris kõrgkooli kvaliteedijuhtimissüsteemi loomist ja rakendamist.
Aastal 2010 osales EEK Katriini eestvedamisel Eesti juhtimiskvaliteedi auhinnakonkursil, kus pälvis 1 koha keskmise suurusega ettevõtete kategoorias. Aastatel 2009-2011 osales Katriin Eesti kõrgkoolide kvaliteedikindlustamise projektis eksperdi ja hindaja rollis, aastatel 2010-2014 kõrgkoolide üleminekuhindamise protsessis hindaja rollis ning aastatel 2010-2016 kutsehariduse õppekavarühmade akrediteerimisprotsessis hindamiskomisjoni liikme ja esimehe rollis. Katriin on ka EEK teenindusjuhtide pädevuskoolituse eestvedaja ja üks õppejõududest.
Katriin on majandusteaduste magister ning avaldanud kümmekond teaduslikku artiklit kvaliteedijuhtimise teemal.

Toimumise aeg ja koht

Vali omale sobivaim õppeperiood

Koolitaja: Katriin Visnapuu

  • 19. jaanuar 2024, 10:00 (4 ak. tundi)
  • 01. märts 2024, 14:00 (2 ak. tundi)
  • 01. märts 2024, 16:30 (4 ak. tundi)

Helista meile +372 5440 0466 
või kirjuta avatud@eek.ee