EEK
EST
Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimise eriala on loodud inimestele, kes hindavad oma tegevustes selgust, tõhusust ja süsteemsust.

Praktilise õppekava keskmes on suurettevõtete protsesside analüüsimine. Kaasame õppijad aktiivselt nende parendamisse ja ümber- kujundamisse, et tagada ettevõtete äriedu. Õppekava ja selle kutsestandardid on välja töötatud koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Arendame eriala igal aastal edasi, et kindlustada tudengitele teadmised, mis vastavad tööturu vajadustele. Sessioonõpe on mõeldud töötavale inimesele ja toimub tavapäraselt kolme nädala tagant neljapäevast pühapäevani.

Õppida saab kas täismahus Tallinnas, Ülemiste City linnakus asuvas õppehoones, või esimesel aastal Tartus, kus tudengid läbivad alusõppe ning jätkavad teisel ja kolmandal aastal pealinnas.

Rakenduskõrgharidus (BA)
Kestus:
3 aastat, sessioonõpe
Millal:
Neljapäevast pühapäevani
Kus:
Tallinn või Tartu
Õppekeel:
Eesti keel
Ainepunkte:
180 EAP
Valdkond:
Ärindus ja haldus
Avalduse esitamise tähtaeg:
15.09.2024
Õppemaks:
5380 € (Tallinnas) / 5020 € (Tartus)
Karjääri-
võimalused
Kvaliteedijuhtimise eriala lõpetajad on valmis tegutsema näiteks kvaliteedijuhi või -spetsialisti, aga ka ettevõtte struktuuriüksuse või oma ettevõtte juhina. Omandatud oskused teevad eriala lõpetanutest tippspetsialistid süsteemide struktureerimises ning organisatsioonianalüütikas.
Õppekava läbinud tudeng
  • panustab Eesti konkurentsivõime kasvu läbi kvaliteetse juhtimise ja õigete otsuste langetamise era- ja avalikus sektoris
  • on omandanud edasiseks karjääriks vajalikud juhtimis-, suhtlemis- ja analüüsioskused
  • on kõrgelt motiveeritud rakendama oma valdkonna kogenud praktikute, koolitajate ning tuntud majandus- ja ettevõtlusalaste arvamusliidritega üheskoos omandatud õigus- ja majandusalaseid teadmisi
Sessioonõpe

Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor saad õppida töö kõrvalt ning täiskasvanud õppija vajaduste järgi arendatud IT-lahendused loovad selleks täiusliku keskkonna. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub tavapäraselt iga kolme nädala tagant neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev töö ning erialane praktika. 

Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool ning meie pidevalt arenev õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Selleks kasutame interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet. Meie õppekorraldus annab võimaluse uurimistöid ja praktikaid päris tööga siduda, luues seeläbi lisaväärtust oma ettevõttele või tööandjale. 

Tallinnas ja Tartus

Kvaliteedijuhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui finantsjuhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida kaks kolmandikku õppest. Erialaõppe moodul, vt ülal "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas sessioonõppena. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodne majutus Mainor kõrgkooli tudengite hostelis, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

Akrediteeritud õppekava

Kõik meie õppekavad on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. London School of Economics esindaja poolt juhitud ekspertide komisjon tõi välja tugevustena õppe eluläheduse, õppekavade pideva arendamise, üliõpilaste ja kooli lähedase suhtluse ning tiheda koostöö tööandjatega.

Õpingute finantseerimine

Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on võimalik kandideerida mitmetele erinevatele stipendiumidele ning vajaduspõhistele toetustele. Lisaks kasvab iga aastaga üliõpilaste arv, kelle kaugõpet rahastab tööandja. Kõrghariduse finantseerimine on töötajatele motiveeriv ja tihtilugu tööandjale odavam kui palgatõus või preemia.

Vastuvõtu-
kriteeriumid
  • keskharidus
  • lühiessee, kirjeldamaks oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nende
  • vastuvõtuvestlus 
  • õpimotivatsioon, koostöövalmidus ja ettevõtlik eluhoiak
Stipendiumide ja toetuste kohta leiad rohkem infot SIIT.
Vastuvõtuga seotud küsimused palume saata aadressile tallinn@eek.ee.
 
Erialajuht
Katriin Visnapuu, MSc
katriin.visnapuu@eek.ee
Õppejõud
Tiia Tammaru, MSc
lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli süsteemiinsenerina ning omab tehnikateaduste magistrikaadi. Doktoriõppes keskendub juhtimiskvaliteedi teemale. On EFQM sertifitseeritud koolitaja ja assessor ning Eesti Kvaliteediühingu nõukoja liige, kelle vastutusalas on ühingu rahvusvahelised suhted ja juhtimiskonverentside korraldamine. Kvaliteedijuhtimise erialal õpetab protsessijuhtimist ja juhtimissüsteemide hindamist.
https://www.etis.ee/CV/Tiia_Tammaru/est#Uldinfo
Alar Sistok, MA
lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektroonikainseneri erialal. On Bureau Veritas Eesti OÜs juhtimissüsteemide ja auditeerimise IRCA poolt tunnustatud koolitaja ja audiitor. Kvaliteedijuhtimise erialal õpetab kvaliteedijuhtimissüsteemide loomist organisatsioonis.
Liis Metsamart, MSc
lõpetanud Oxford Brookes University (UK) rahvusvahelise tööohutuse erialal ning kaitsnud Tallinna Ülikoolis keskkonnateaduste magistrikraadi. Omab pikaajalist töökogemust ABB korporatsioonis kvaliteedi- tööohutuse- ja keskkonnajuhi ametis erinevates regioonides, sh Araabia Ühendemiraatides, Indias, Austraalias ja Baltikumis. Kvaliteedijuhtimise erialal õpetab meeskonnajuhtimist.
Doris Põld, MSc
lõpetanud Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistrantuuri. On Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu IKT klastri juht, mis tähendab erinevate IT valdkonna projektide juhtimist ning ettevõtete üleste meeskondade koostöö korraldamist. Kvaliteedijuhtimise erialal õpetab projektijuhtimist.
EEK
Kõrgkoolist
Tule õpi praktilisi erialasid Eesti suurimas erakõrgkoolis, mis asub innovatsiooni keskmes - Ülemiste City linnakus. Teeme tihedat koostööd kohalike ettevõtetega ning pakume haridust, mis on kvaliteetne ja alati uuenduslik.
left
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on üks ja ainus võimalus Eestis saada praktiline kvaliteedijuhtimise kõrgharidus ning kõik need vajalikud tööriistad, et muuta edukaks ükskõik milline maailma organisatsioon. Senise kogemuse põhjal saan väita, et olen teinud väga õige valiku.
Innovatsiooni osakonna projektijuht
Kool, kust saab praktilisi teadmisi ja seda kohe ka töiselt rakendada. Kõige huvitavam oli kuulata kaasüliõpilaste näiteid kuidas erinevates ettevõtetes kvaliteedijuhtimisega tegeletakse. Koolist saadud teadmised ja praktilised oskused on tulnud igati kasuks.
kliendipöördumiste protsessijuht
Praktiliste kogemustega õppejõud, paindlik tunniplaan töötavale tudengile ja uued huvitavad kontaktid- need on ainult mõned põhjused miks mulle meeldib Mainoris õppida. Tule Sina ka!
teenuste haldur
Meil on väga hea meel, et Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ühines Eesti Kvaliteediühingu algatusega koostada üheskoos ühingu liikmete esindajatega kvaliteedispetsialisti ja -juhi kutsestandardid. 2014. a koostas EEK Mainor kutsestandardile ja tuleviku tööturule vastava kvaliteedijuhtimise õppekava, mida iga-aastaselt koostöös kvaliteediühinguga edasi arendatakse. Kooli suur kogemus hariduse andmisel aitab omakorda arendada kutsestandardis sõnastatud ootusi. Niiviisi koostöös anname kvaliteetse sisendi ettevõtetele kvaliteedijuhtimise kõrghariduse diplomiga kvaliteedijuhtide näol.
right

Tudengilood

Kõik lood right

eek.ee
05.04.2024
You are not too old and it is not too late!
Loe edasi right
eek.ee
27.02.2024
Five EUAS students share their Erasmus experience in Turkey
Loe edasi right
eek.ee
21.02.2024
Erasmus Experience in Romania
Loe edasi right
eek.ee
06.11.2023
Erasmus+ BIP in Budapest: A valuable experience for aspiring entrepreneurs
Loe edasi right
eek.ee
02.11.2023
Exploring Erasmus+ Blended Intensive Program in Kaunas and why you should consider it too
Loe edasi right
eek.ee
01.11.2023
Exploring Urban Tourism and Marketing Strategies: EUAS students Erasmus+ experience in Hungary
Loe edasi right
eek.ee
11.10.2023
Software Development and Entrepreneurship Student Victoria recently participated in the Erasmus+ Blended Intensive Program in Klaipeda, Lithuania, focusing on "Digital Marketing and Brand Management
Loe edasi right
eek.ee
18.08.2023
Finance Management student Alex Sepp exchange semester at Porto Accounting and Business School in Portugal
Loe edasi right
eek.ee
14.08.2023
How to maximize Summer break? Four EUAS students share their experience participating in Delightful Istanbul 2023 Summer School
Loe edasi right
eek.ee
24.07.2023
Marise kogemus Romanian- American University (RAU) suveülkoolis
Loe edasi right
left
right
Ülemiste City
Õpi innovatsiooni keskel ja laienda oma võrgustikku meie võimekas kogukonnas.
20 000
talenti aastaks 2025
2,3 miljardit
käivet aastal 2022
2000
residenti aastaks 2030
73
erinevat rahvust
Ootame sind energiast pulbitsevasse kogukonda, kus saad õppida, kasvada ja katsetada. Ülemiste City on rahvusvaheline linnak, mis on loodud selleks, et edendada talentide ja tehnoloogia kiiret arengut. Soovime toetada kõiki oma kogukonna liikmeid, inspireerida uute ärimudelite loomist ja luua tähendusrikkaid suhteid kogu eluks.
Teeme koostööd oma ala tippudega