EEK
EST
Üliõpilasesindus

Üliõpilasesindus esindab üliõpilaste huve ülikooli tasandil. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilasesinduse eesmärk on luua ja hoida sidet üliõpilaskonna ning kooli juhtkonna vahel ning aidata kaasa üliõpilaste heaolu ja õppimistingimuste parandamisele.

Üliõpilasesindus on oluline osa ülikooli kogemusest, sest see võimaldab üliõpilastel oma hääle kuuldavaks teha, osaleda kooli elus ning saada tuge ja ressursse nende õppimisteekonna toetamiseks.

Juhtkond

       

    Karin Ilumäe            Romi Ly Soo          Patrick Olaf Kalda

Turundus

    Marieta Lokk

Akadeemiline

 Lyandra Ojarand

Üliõpilaseslu

        

 Grete Vaarmets          Agnes Blank            Andro Halliko          Triin Vaidilaite

Üliõpilasesnidusega seotud küsimused ye@eek.ee 

Hoia meie tegevustel silm peal!

Instagram eekmainor_uliopilasesindus

Facebook EEK Mainor Üliõpilasesindus