EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor pälvis institutsionaalse akrediteeringu
18.04.2023

Meil on heameel teada anda, et vastavalt Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsusele oleme edukalt lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor institutsionaalse akrediteerimise ning saanud tähtajatu akrediteeringu. Haridus on meditsiini-, finants- ja kinnisvara valdkondade kõrval enim reguleeritud valdkondi. Arvestades hariduse olulisust riigi tuleviku kujundamisel, siis on hindamised igati vajalikud ja kasulikud. Nimetatud akrediteering kinnitab, et EEK Mainor vastab kõigis kõrgkooli puhul hinnatavates valdkondades, sh. juhtimise, õppe- ja teadustegevuse, ühiskonna teenimine, ressursside, rahvusvahelistumise, kvaliteedi ja eetika osas Eestis kõrgharidusele esitatavatele nõuetele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Institutsionaalne akrediteerimine annab ainulaadse võimaluse saada sõltumatu rahvusvahelise komisjoni ekspertarvamus kooli tegevusele ja ettepanekud arenguks.

 

Koolipere aastatepikkust ühist pingutust kooli arendamisel hinnati rahvusvahelise komisjoni poolt vääriliselt ehk seitsmeaastase akrediteeringuga, mis on väga kõrgeks tunnustuseks paindlikule ja innovaatilisele erakõrgkoolile – olla hinnatud ülikoolide mõõdupuu järgi täisväärtusliku ja võrdväärsena suurte kõrgkoolide hulgas väljakutsete ja kriiside rohketel aastatel.

Tulemus sündis tänu koostööle koolipere, üliõpilaste, vilistlaste, koostööpartneritest ettevõtete ning kõrgkoolide vahel kodu- ja välismaal. Mitte keegi kooliperest ei jäänud kõrvale, panustades igapäevaselt meie tegevustesse. Suured tänud kogu kooliperele igapäevase kooli arendamise, parendamise ja hindamisse panustamises osalemises. Hindamisele aitas kaasa meie asukoht linnakus ja koostöösuhted linnaku ettevõtetega. Sõltumata nii kõrgest hinnangust kinnitame omalt poolt, et jätkame igapäevaselt Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor poolt pakutava õppe ja teenuste igakülgset arendamist.