EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
RKRN märtsi istungil kohtuti EAS/Kredexi ühendasutuste ja HTM esindajatega, arutati akadeemilise eetika teemadel ja planeeriti sügisest RKRN visioonipäeva
27.03.2023

EAS tutvustas tänaseid tegemisi ja pikaajalisi eesmärke ning arutati kuidas koostöös rakenduskõrgkoolidega saaks lahendada ettevõtete kitsaskohti ja parendamise võimalusi läbi erinevate meetmete. Olulisemate meetmete RUP ja RUK korral on oluline säilitada ja kasvatada ettevõtete rakendusuuringute toetamist koostöös kõrgkoolidega ning kasutada EAS suurusest, eesmärkidest, ajaloost ja võimekusest tulenevat tugevust. Ettevõtetele arenduspartneriks saamisel on rakenduskõrgkoolidel oluline suurendada oma nähtavust ja tutvustada omi võimalusi.

HTM-ga kohtumisel oli heameel tõdeda, et mitmeaastane töö rakenduskõrgkoolide TAL toetuseks hakkab vilja kandma. Esimesena küll HTM haldusala koolidel, kuid loodame laienemist kõigile kõrgkoolidele, kes tegelevad avalikes huvides ja kellele on pandud teadustöö kohustus ning kelle teadus on institutsionaalse akrediteerimise või evalveerimise raames positiivselt hinnatud. Tutvustasime EEK ÕIS positiivseid võimalusi rakenduskõrgkoolide kõikehaaravate - õppe, teaduse ja muude - tegevusprotsesside toetuseks. Anti ülevaade kõrghariduse olulisematest arengutest ja seaduseelnõudest.

Arutati kõrghariduse eetika teemadel RKRN liikmeskoolides, päevakajalistel teemadel nagu ChatGDP AI, liikmeskoolide enda tegevusi ja hindamiste käigus saadud sisendeid mille tulemusena koostatakse rakenduskõrgkoolide üleselt RKRN-i tasemel arendatavad teemad. AI korral ei ole lauskeelamise liitumisega kuidagi mõistlik vaid kasutada õppeprotsessis moel, kus oleks tagatud tulemustest arusaadavus.

RKRN käesoleva aasta visioonipäev on kantud institutsionaalse akrediteerimise teemast, kõrgharidus on õigustatult üks enim riiklikult hinnatud valdkondi, kõik rakenduskõrgkoolid on vastava protsessi 1-2 korda läbi teinud ja kogemuse saanud, mille põhjal vastata ühisele - riigi ja rakenduskõrgkoolide – huvile hindamisprotsessi täiustamiseks, efektiivistamiseks ja kõrgkoolide kasulikumaks tegemisel.