Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Litsentsiandmebaasid

 • EBSCOhost  mahukas arhiivsüsteem, mis pakub erinevaid teaduslikke ja populaarseid täistekstandmebaase, nimestikke ja referaate. 
 • Emeraldi andmebaas   sisaldab põhiliselt juhtimise, majanduse ja inseneriteaduste alaseid e-ajakirju ja raamatuid. 
 • Wiley Online Library – sisaldab suurt hulka monograafiaid, käsiraamatuid, sõnaraamatuid ja tuntud raamatusarju.

Palume kõigil üliõpilastel registreerida end ID-kaardi abil Eesti Rahvusraamatukogu lugejaks. Otsinguportaali sisselogimine annab kaugligipääsu laiema valikuga ja suuremale hulgale litsentsandmebaaside.

VABA JUURDEPÄÄSUGA ANDMEKOGUD

 • Artiklite andmebaas ISE  Eesti artiklite andmebaasi ISE koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. 
 • DEA e. Digiteeritud Eesti ajakirjandus  võimaldab digitaalselt lugeda vanemaid ajakirjandusväljaandeid. Tegemist on plidifailidega, seega saab otsingut teostada ainult väljaande pealkirja ning ajamäärangu järgi.
 • DIGAR  arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu.
 • Directory of Open Access Journals  – ülevaade tasuta teadusajakirjadest valdkondade kaupa.
 • EAS uuringud –  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt avaldatud uuringud.
 • Eesti Rahvusraamatukogu andmekogud  ligipääs rohkem kui 200 andmekogule (sh Rahvusraamatukogu osalusel loodud andmekogud, mille kasutamiseks ei pea olema Rahvusraamatukogu registreeritud lugeja). Litsentsiandmebaaside kasutamiseks peab olema Rahvusraamatukogu registreeritud kasutaja. ID-kaardiga lugejaks registreerimine on tasuta ja annab võimaluse litsentsiandmebaase kasutada läbi autentimissüsteemi väljastpoolt raamatukogu võrku.
 • Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas  registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.
 • Eesti Statistikaamet  – majanduse ja sotsiaalia statistiliste andmete riiklik kogu.
 • ERR Digihoidla  audio, foto ja video materjal.
 • Euroopa Komisjon – online juurdepääs EL õigusaktidele, valdkondlikele uuringutele ja statistikale.
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – erinevad avaldatud analüüsid ja uuringud.
 • MIT Open Courseware  – Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi tasuta online-kursused.
 • OpenDOAR  akadeemiliste repositooriumide kataloog.
 • Proceedings of the Estonian Academy of Sciences
 • ResearchGate  veebileht, mille eesmärgiks on teadustööde edendamine ja teadlaste ühendamine üle kogu maailma. 
 • Riigi Teataja  avaldatakse Eesti riigi õigusaktid ja muud dokumendid.
 • Science Direct – maailma juhtiv täistekstide andmebaas.
 • Science Research – online teadusartiklite andmebaas.
 • World Bank e-Library  – online analüüsid ja ülevaated majanduse erinevatest valdkondadest, globaalsetest arengutest.
 • World Digital Library  arendatud U.S. Library of Congress meeskonna ja koostööpartnerite poolt, et tagada ligipääs maailma kultuurivarale (käsikirjad, haruldased raamatud, kaardid, noodid, graafika, fotod, arhitektuursed joonised jpm).
 • Õigusaktide tõlked – Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide tõlked. 

LINGIKOGU

Raamatukogude ühiskataloog ESTER

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Raamatukogu RIKSWEB

EEK õppejõudude teadusartiklid Eesti Teadusinfosüsteemis

Logistikasõnastik

Autoriõiguseseadus

Uurimuse teemaprojekti koostamine - Kaidi Kiisi koostatud õpiobjekt